Dofinansowanie wymiany okien

Zasady dofinansowania wymiany okien od roku 2021.


1. Spółdzielnia dofinansuje ze środków funduszu remontowego wymianę jednego okna w roku.

2. Wymianę okna dokonuje lokator na swój koszt w wyznaczonym terminie z zachowaniem dotychczasowego wyglądu okna i zewnętrznej elewacji.

3. Częściowa refundacja poniesionych kosztów wymiany jednego okna wg ryczałtu ustalonego przez Spółdzielnię (szczegółowe informacje w biurze TSM):

– za pierwsze okno 50%
– za drugie i następne lub po upływnie 10 lat po wymianie 25%