sprzedaż mieszkania Mieszka I 4a/1

Trzemeszeńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Piastowska 6/12, 62-240 Trzemeszno Tel. 614154115 lub 614156098.

Ogłasza przetarg na zbycie prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 1 w bloku przy
ul. Mieszka I 4a o powierzchni użytkowej wynoszącej 20,80 m2. Do mieszkania przynależna komórka lokatorska o powierzchni 2,9 m2. Ogrzewanie i ciepła woda z pieca gazowego. Cena wywoławcza wynosi 80.000,00 . Licytacja odbędzie się w dniu 01.02.2023r. W celu przystąpienia do przetargu należy wpłacić wadium w wysokości 8.000,00 zł (10% ceny wywoławczej) na konto Spółdzielni minimum 2 dni przed licytacją (liczy się data wpływu na konto). Oglądać mieszkanie można po wcześniejszym kontakcie ze Spółdzielnią.
W sierpniu 2022r.wykonano malowanie mieszkania wraz wymianą wyposażenia w WC.