Dyżur Gąsiorek

Administracja Trzemeszeńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzemesznie uprzejmie informuje mieszkańców osiedla,
że w dniach wolnych od pracy tj.:

23 – 24 Października 2021r.

d y ż u r   domowy  pełni  pracownik  Spółdzielni:

Pan Gąsiorek Andrzej

tel. kom. 696-085-683

Sprawy  a w a r y j n e  należy   kierować  bezpośrednio  do w /wym.  konserwatora.