O spółdzielni

Trzemeszeńska Spółdzielnia Mieszkaniowa została utworzona w 1991 roku, wcześniej była częścią Mogileńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Spółdzielnia stara się być bliżej problemów mieszkańców. Przejawia się to w sprawniejszym usuwaniu awarii oraz szybszym załatwianiu spraw przez lokatorów. Obecnie Spółdzielnia jest największym w gminie administratorem mieszkań. Zarządza 23 budynkami spółdzielczymi oraz 1 Wspólnotą. W wymienionych zasobach znajduje się 981 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 48602,75 m2. 

Dodatkowo Spółdzielnia zarządza 224 garażami o powierzchni 3202 m2. Najstarsze zasoby pochodzą z lat pięćdziesiątych, najnowsze z zostały oddane do użytku w 2010r. Obecnie członkami Spółdzielni jest 703 osób (stan na 31.12.2020r). Dużym sukcesem Spółdzielni jest to, że dokonała na wielu blokach kapitalnych remontów poszycia dachowego, wymiany orynnowania, dociepleń bloków i odnowień elewacji w 23 budynkach. W okresie od 2010 do 2015 roku nastąpiła wymiana drzwi do klatek schodowych na nowe plastikowe. Sprawą oczywistą stały się podzielniki kosztów centralnego ogrzewania, które w 2013r. zostały wymienione na nowe umożliwiające odczyt radiowy. Od 2015r. sukcesywnie wymieniane są okienka piwniczne na nowe wykonane z PCV. Znaczącą pomocą dla lokatorów jest współfinansowanie wymiany okien oraz bram garażowych. 

Spółdzielnia nie ograniczała się tylko do bieżącego administrowania zasobami, także zmodernizowała większość ciągów komunikacyjnych osiedla i podjęła się budowy nowych bloków mieszkalnych przy ulicy Mieszka I odpowiednio 4a, 10, 12 oraz 15 domów szeregowych sprzedanych nowym właścicielom w 2013 roku. Wybudowała także kilka parkingów samochodowych. Ostatnią inwestycją zrealizowaną przez Spółdzielnię była budowa garaży blaszanych szeregowych przy bloku Piastowska 4.