Administracja TSM przypomina

 • o ciszy nocnej w budynkach, która obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00,
 • że korzystanie z mieszkania w pozostałych godzinach nie może być uciążliwe dla sąsiadów,
 • o gaszeniu światła w piwnicach oraz w korytarzach piwnicznych,
 • o zamykaniu drzwi wejściowych, czym ograniczymy możliwość przebywania osób postronnych w klatce schodowej,
 • o nie zastawianiu korytarzy klatkowych oraz przejść piwnicznych przez rowery, wózki, meble i itp.,
 • o zakazie palenia papierosów na klatkach schodowych, balkonach oraz w oknach,
 • o nie wyrzucaniu niedopałków papierosów, jedzenia, śmieci przez okna,
 • o zakazie naklejania na drzwi, gabloty oraz ściany reklam oraz ogłoszeń,
 • o segregacji odpadów na szkło, plastik, papier, odzież, gruz,
 • o sprzątaniu odchodów po zwierzętach domowych z chodników, trawników, itp.,
 • o zakazie wyprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw,
 • o sprzątaniu klatki schodowej według kolejności ustalonej z sąsiadami (nie dotyczy klatek sprzątanych przez firmę zewnętrzną,
 • o nie przechowywaniu materiałów łatwopalnych w piwnicach takich jak (oleje, paliwa, smary, farby, butle z gazem itp.).