Dofinansowanie wymiany okien

Zasady dofinansowania wymiany okien od roku 2024.

  1. Spółdzielnia dofinansowuje ze środków funduszu remontowego wymianę jednego okna w roku, lokatorom/właścicielom którzy otrzymali pisemną zgodę.
  2. Wymianę okna dokonuje lokator/właściciel na swój koszt w wyznaczonym terminie z zachowaniem dotychczasowego wyglądu okna i zewnętrznej elewacji.
  3. Częściowa refundacja poniesionych kosztów wymiany jednego okna następuje wg uśrednionych cen producentów okien z roku poprzedniego:
    • za pierwsze okno w mieszkaniu – 50%
    • za drugie i następne w mieszkaniu – 25%
  4. Ponowne dofinansowanie wymiany okna po upływie 10 lat od montażu.
  5. Wymiana okien dotyczy wyłącznie lokalu mieszkalnego bez względu na zmianę właściciela.
  6. Kwoty dofinansowania zawiera załącznik dostępny w biurze TSM.