Segregacja odpadów

Zarząd TSM przypomina, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta w Trzemesznie, miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującą od dnia 1 Marca 2020 roku wznosi 20 zł od osoby. Zgodnie w/w decyzją wszyscy mieszkańcy muszą segregować śmieci.

Prosimy o wrzucanie niżej wymienionych surowców do tego postawionych pojemników:

 • puste, odkręcone i zgniecione butelki: plastikowe (np PET), po środkach czystości, kosmetykach
 • nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików,
 • plastikowe opakowania, torebki, worki folie,
 • kartoniki po mleku lub sokach,
 • puszki po napojach i konserwach, folia aluminiowa, drobny złom,
 • puste odkręcone, zgniecione kartoniki po mleku i napojach (tetrapack) – są to opakowania wielomateriałowe
 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności (bez nakrętek)
 • butelki po napojach alkoholowych (bez nakrętek)
 • szklane opakowania po kosmetykach o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców
 • opakowania z papieru, karton, tektury (także falista),
 • gazety, czasopisma, ulotki, katalogi, książki, zeszyty,
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • torby i worki papierowe

BIO pojemnik brązowy (pozbawione opakowań)

 • nieprzetworzone odpadki warzywne i owocowe, w tym obierki, resztki jedzenia wyłącznie pochodzenia roślinnego,
 • odpady zielone: trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew, drobne gałęzie.