Zgłoszenie liczby osób do wywozu śmieci

Administracja TSM przypomina mieszkańcom osiedla, że w przypadku zmiany ilości osób do śmieci, spowodowane (urodzeniem, zgonem, przeprowadzką, itp.) należy zgłosić ten fakt w biurze TSM w terminie do 14 dni od nastania zmiany. Druk do pobrania w zakładce druki do pobrania

PRZYPOMINAMY:

Do pojemników BIO (brązowe) wrzucamy bez opakowań:

nieprzetworzone termicznie (gotowane, zapiekane, parzone, itp.)

obierki po warzywach i owocach, trawę, liście, kwiaty, trociny, korę oraz drobne gałęzie.