O spółdzielni

Trzemeszeńska Spółdzielnia Mieszkaniowa została utworzona w 1991 roku, wcześniej była częścią Mogileńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Spółdzielnia stara się być bliżej problemów mieszkańców. Przejawia się to w sprawniejszym usuwaniu awarii oraz szybszym załatwianiu spraw przez lokatorów. Obecnie Spółdzielnia jest największym w gminie administratorem mieszkań. Zarządza 23 budynkami spółdzielczymi oraz 1 Wspólnotą. W wymienionych zasobach znajduje się 981 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 48602,75 m2. Dodatkowo Spółdzielnia zarządza 224 garażami o powierzchni 3202 m2. Najstarsze zasoby pochodzą z lat pięćdziesiątych, najnowsze z zostały oddane do użytku w 2010r. Obecnie członkami Spółdzielni jest 935 osób. Dużym sukcesem Spółdzielni jest to, że dokonała na wielu blokach kapitalnych remontów poszycia dachowego, wymiany orynnowania, dociepleń bloków i odnowień elewacji w 21 budynkach. Od 2010 roku odbywa się sukcesywnie wymiana drzwi do klatek schodowych na nowe plastikowe. Sprawą oczywistą stały się podzielniki kosztów centralnego ogrzewania, które w 2013r. zostały wymienione na nowe umożliwiające odczyt radiowy. Znaczącą pomocą dla lokatorów jest współfinansowanie wymiany okien oraz bram garażowych. Spółdzielnia nie ograniczała się tylko do bieżącego administrowania zasobami, także zmodernizowała większość ciągów komunikacyjnych osiedla i podjęła się budowy nowych bloków mieszkalnych przy ulicy Mieszka I odpowiednio 4a, 10 oraz 12. Wybudowała także kilka parkingów samochodowych. Ostatnią inwestycją zrealizowaną przez Spółdzielnię jest budowa 15 domów szeregowych sprzedanych nowym właścicielom w 2013 roku.

Ogłoszenia

Dyżur Gąsiorek

Sprzątanie klatek