Organy

Zarząd:

 • Krzysztof Kilian – Prezes Zarządu
 • Ryszard Tarłowski – Członek Zarządu
 • Bożena Gotowała – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

 • Leszek Choniej – Przewodniczący Rady
 • Stanisław Koliński – Zastępca Przewodniczącego Rady
 • Lidia Głowska – Sekretarz Rady
 • Anna Kwiecińska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (KR)
 • Elżbieta Figas – Członek KR
 • Izabela Śliwczyńska – Członek KR
 • Piotr Talaga – Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (GZM)
 • Elżbieta Urbańska – Członek Komisji GZM
 • Katarzyna Stęczniak – Członek Komisji GZM