Organy

Zarząd:

 • Krzysztof Kilian – Prezes Zarządu
 • Ryszard Tarłowski – Członek Zarządu
 • Bożena Gotowała – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

 • Janusz Michalski – Przewodniczący Rady
 • Mieczysław Matuszak – Zastępca Przewodniczącego Rady
 • Zofia Stachowiak – Sekretarz Rady
 • Halina Idaszak-Witkowicz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (KR)
 • Elżbieta Figas – Członek KR
 • Halina Mulżyńska – Członek KR
 • Stanisław Koliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (GZM)
 • Leszek Choniej – Członek Komisji GZM
 • Anna Kwiecińska – Członek Komisji GZM