Ubezpieczenie mieszkania

Przypominamy mieszkańcom naszej Spółdzielni, że istnieje możliwość ubezpieczenia mieszkania i płacenia składek przy czynszu.

Ubezpieczenia mieszkania zapewnia ochronę Państwa mienia od:
– ognia (pożaru), pioruna, powodzi, gradu, deszczu nawalnego,
– zalania, cofnięcia się mediów oraz awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
– kradzieży z włamaniem i rabunku,
– odpowiedzialności cywilnej domowników w życiu prywatnym

LINK do elektronicznego wniosku na ubezpieczenie:

https://mieszkania.uniqa24.pl/uniqa-pgi-web/sm/20347946-4f5d-4b1e-890a-dc0d9bcde056