Administracja TSM przypomina

 • o ciszy nocnej w budynkach, która obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00,
 • że korzystanie z mieszkania w pozostałych godzinach nie może być uciążliwe dla sąsiadów,
 • o gaszeniu światła w piwnicach oraz w korytarzach piwnicznych,
 • o zamykaniu drzwi wejściowych, czym ograniczymy możliwość przebywania osób postronnych w klatce schodowej,
 • o nie zastawianiu korytarzy klatkowych oraz przejść piwnicznych przez rowery, wózki, meble i itp.,
 • o zakazie palenia papierosów na klatkach schodowych, balkonach oraz w oknach,
 • o nie wyrzucaniu niedopałków papierosów, jedzenia, śmieci przez okna,
 • o zakazie naklejania na drzwi, gabloty oraz ściany reklam oraz ogłoszeń,
 • o segregacji odpadów na szkło, plastik, papier, odzież, gruz,
 • o sprzątaniu odchodów po zwierzętach domowych z chodników, trawników, itp.,
 • o zakazie wyprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw,
 • o sprzątaniu klatki schodowej według kolejności ustalonej z sąsiadami (nie dotyczy klatek sprzątanych przez firmę zewnętrzną,
 • o nie przechowywaniu materiałów łatwopalnych w piwnicach takich jak (oleje, paliwa, smary, farby, butle z gazem itp.).

Zgłoszenie liczby osób do wywozu śmieci

Administracja TSM przypomina mieszkańcom osiedla, że w przypadku zmiany ilości osób do śmieci, spowodowane (urodzeniem, zgonem, przeprowadzką, itp.) należy zgłosić ten fakt w biurze TSM w terminie do 14 dni od nastania zmiany.

PRZYPOMINAMY:

Do pojemników BIO (brązowe) wrzucamy bez opakowań:

nieprzetworzone termicznie (gotowane, zapiekane, parzone, itp.)

obierki po warzywach i owocach, trawę, liście, kwiaty, trociny, korę oraz drobne gałęzie.

Segregacja odpadów

Zarząd TSM przypomina, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta w Trzemesznie, miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującą od dnia 1 Marca 2020 roku wznosi 20 zł od osoby. Zgodnie w/w decyzją wszyscy mieszkańcy muszą segregować śmieci.

Prosimy o wrzucanie niżej wymienionych surowców do tego postawionych pojemników:

 • puste, odkręcone i zgniecione butelki: plastikowe (np PET), po środkach czystości, kosmetykach
 • nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików,
 • plastikowe opakowania, torebki, worki folie,
 • kartoniki po mleku lub sokach,
 • puszki po napojach i konserwach, folia aluminiowa, drobny złom,
 • puste odkręcone, zgniecione kartoniki po mleku i napojach (tetrapack) – są to opakowania wielomateriałowe
 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności (bez nakrętek)
 • butelki po napojach alkoholowych (bez nakrętek)
 • szklane opakowania po kosmetykach o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców
 • opakowania z papieru, karton, tektury (także falista),
 • gazety, czasopisma, ulotki, katalogi, książki, zeszyty,
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • torby i worki papierowe

BIO pojemnik brązowy (pozbawione opakowań)

 • nieprzetworzone odpadki warzywne i owocowe, w tym obierki, resztki jedzenia wyłącznie pochodzenia roślinnego,
 • odpady zielone: trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew, drobne gałęzie.

Zgoda na umieszczenie nazwiska na spisach

Administracja TSM informuje mieszkańców bloków, że związku ze zmianami o ochronie danych osobowych. Umieszczenie nazwisk na listach mieszkańców oraz domofonu wymaga podpisania zgody.

W związku z tym w Państwa skrzynkach znajduje się wzór oświadczenia. Można go również pobrać ze strony www.smtrzemeszno.pl (w zakładce druki do pobrania). Prosimy o podpisanie oraz dostarczeniu osobistym, listownym lub mailowym: kgzm@smtrzemeszno.pl do siedziby Spółdzielni w terminie do 29.03.2019r. W przypadku nie dostarczenia oświadczenia na listach będzie widniał tylko numer mieszkania.

Dofinansowanie wymiany okien

Zasady dofinansowania wymiany okien od roku 2022.


1. Spółdzielnia dofinansuje ze środków funduszu remontowego wymianę jednego okna w roku.

2. Wymianę okna dokonuje lokator na swój koszt w wyznaczonym terminie z zachowaniem dotychczasowego wyglądu okna i zewnętrznej elewacji.

3. Częściowa refundacja poniesionych kosztów wymiany jednego okna wg ryczałtu ustalonego przez Spółdzielnię w roku 2022 (szczegółowe informacje w biurze TSM):

– za pierwsze okno – 50%
– za drugie i następne lub po upływie 10 lat po wymianie – 25%

E-BOK

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od dnia 05.05.2014 uruchomione zostało Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (E-BOK). Program umożliwia mieszkańcom podgląd stanu finansowego zajmowanego lokalu/garażu przez Internet. Dostęp jest możliwy po złożeniu wniosku, który można ściągnąć z działu druki do pobrania lub odebrać osobiście w biurze TSM. Usługa jest bezpłatna oraz nie obowiązkowa.

Osoby zainteresowane korzystaniem z ww. usługi uprzejmie prosimy o osobiste przybycie do biura Spółdzielni w godzinach otwarcia w celu otrzymania danych koniecznych do logowania w systemie E-BOK. Podczas zgłaszania wniosków prosimy o posiadanie wymyślonego przez siebie hasła dostępowego.