Akcja informacyjna Krajowej Administracji Skarbowej

Sprawy z urzędem skarbowym załatwiaj online na podatki.gov.pl 

Korzyści dla podatnika w serwisie e-Urząd Skarbowy

 • mamy tu dostęp do usługi Twój e-PIT, aplikacji e-mikrofirma, wykazu mandatów karnych
 • możemy zrealizować płatności online do organów podatkowych i zobaczyć historię wpłat
 • możemy także sprawdzić swoje dane osobowe i je zaktualizować, składając elektronicznie ZAP-3.
 • w serwisie złożymy też w formie elektronicznej niektóre pisma np.
  • zawiadomienie ZAW-NR,
  • pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty,
  • wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań
  • czynny żal.

Usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” – czemu warto?

Jeśli musimy się wybrać do urzędu skarbowego, warto umówić spotkanie w usłudze „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”. Dzięki usłudze:

 • możemy umówić spotkanie na dogodny dla siebie termin i godzinę,
 • otrzymamy na adres e-mail podany w zgłoszeniu automatyczne potwierdzenie wizyty ze wskazaniem numery pokoju, do którego należy się udać w urzędzie,
 • możemy oszczędzi czas i uniknąć kolejek.

Obydwie usługi dostępne są na stronie podatki.gov.pl 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu.

Zgłoszenie liczby osób do wywozu śmieci

Administracja TSM przypomina mieszkańcom osiedla, że w przypadku zmiany ilości osób do śmieci, spowodowane (urodzeniem, zgonem, przeprowadzką, itp.) należy zgłosić ten fakt w biurze TSM w terminie do 14 dni od nastania zmiany.

PRZYPOMINAMY:

Do pojemników BIO (brązowe) wrzucamy bez opakowań:

nieprzetworzone termicznie (gotowane, zapiekane, parzone, itp.)

obierki po warzywach i owocach, trawę, liście, kwiaty, trociny, korę oraz drobne gałęzie.

Segregacja odpadów

Zarząd TSM przypomina, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta w Trzemesznie, miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującą od dnia 1 Marca 2020 roku wznosi 20 zł od osoby. Zgodnie w/w decyzją wszyscy mieszkańcy muszą segregować śmieci.

Prosimy o wrzucanie niżej wymienionych surowców do tego postawionych pojemników:

 • puste, odkręcone i zgniecione butelki: plastikowe (np PET), po środkach czystości, kosmetykach
 • nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików,
 • plastikowe opakowania, torebki, worki folie,
 • kartoniki po mleku lub sokach,
 • puszki po napojach i konserwach, folia aluminiowa, drobny złom,
 • puste odkręcone, zgniecione kartoniki po mleku i napojach (tetrapack) – są to opakowania wielomateriałowe
 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności (bez nakrętek)
 • butelki po napojach alkoholowych (bez nakrętek)
 • szklane opakowania po kosmetykach o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców
 • opakowania z papieru, karton, tektury (także falista),
 • gazety, czasopisma, ulotki, katalogi, książki, zeszyty,
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • torby i worki papierowe

BIO pojemnik brązowy (pozbawione opakowań)

 • nieprzetworzone odpadki warzywne i owocowe, w tym obierki, resztki jedzenia wyłącznie pochodzenia roślinnego,
 • odpady zielone: trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew, drobne gałęzie.

Zgoda na umieszczenie nazwiska na spisach

Administracja TSM informuje mieszkańców bloków, że związku ze zmianami o ochronie danych osobowych. Umieszczenie nazwisk na listach mieszkańców oraz domofonu wymaga podpisania zgody.

W związku z tym w Państwa skrzynkach znajduje się wzór oświadczenia. Można go również pobrać ze strony www.smtrzemeszno.pl (w zakładce druki do pobrania). Prosimy o podpisanie oraz dostarczeniu osobistym, listownym lub mailowym: kgzm@smtrzemeszno.pl do siedziby Spółdzielni w terminie do 29.03.2019r. W przypadku nie dostarczenia oświadczenia na listach będzie widniał tylko numer mieszkania.

Dofinansowanie wymiany okien

Zasady dofinansowania wymiany okien od roku 2021.


1. Spółdzielnia dofinansuje ze środków funduszu remontowego wymianę jednego okna w roku.

2. Wymianę okna dokonuje lokator na swój koszt w wyznaczonym terminie z zachowaniem dotychczasowego wyglądu okna i zewnętrznej elewacji.

3. Częściowa refundacja poniesionych kosztów wymiany jednego okna wg ryczałtu ustalonego przez Spółdzielnię (szczegółowe informacje w biurze TSM):

– za pierwsze okno 50%
– za drugie i następne lub po upływnie 10 lat po wymianie 25%

Administracja TSM przypomina

 • o ciszy nocnej w budynkach, która obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00.
 • że korzystanie z mieszkania w pozostałych godzinach nie może być uciążliwe dla sąsiadów,
 • o gaszeniu światła w piwnicach oraz w korytarzach piwnicznych,
 • o zamykaniu drzwi wejściowych, czym ograniczymy możliwość przebywania osób postronnych w klatce schodowej,
 • o nie zastawianiu korytarzy klatkowych oraz przejść piwnicznych przez rowery, wózki, meble i itp.,
 • o zakazie palenia papierosów na klatkach schodowych, balkonach oraz w oknach,
 • o nie wyrzucaniu niedopałków papierosów, jedzenia, śmieci przez okna,
 • o zakazie naklejania na drzwi, gabloty oraz ściany reklam oraz ogłoszeń,
 • o segregacji odpadów na szkło, plastik, papier, odzież, gruz,
 • o sprzątaniu odchodów po zwierzętach domowych z chodników, trawników, itp.
 • o zakazie wyprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw,
 • o sprzątaniu klatki schodowej według kolejności ustalonej z sąsiadami
 • o nie przechowywaniu materiałów łatwopalnych w piwnicach takich jak (oleje, paliwa, smary, farby, butle z gazem itp.).