Zgłoszenie liczby osób do wywozu śmieci

Administracja TSM przypomina mieszkańcom osiedla, że w przypadku zmiany ilości osób do śmieci, spowodowane (urodzeniem, zgonem, przeprowadzką, itp.) należy zgłosić ten fakt w biurze TSM w terminie do 14 dni od nastania zmiany. Druk do pobrania w zakładce druki do pobrania

PRZYPOMINAMY:

Do pojemników BIO (brązowe) wrzucamy bez opakowań:

nieprzetworzone termicznie (gotowane, zapiekane, parzone, itp.)

obierki po warzywach i owocach, trawę, liście, kwiaty, trociny, korę oraz drobne gałęzie.

Administracja TSM przypomina

 • o ciszy nocnej w budynkach, która obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00,
 • że korzystanie z mieszkania w pozostałych godzinach nie może być uciążliwe dla sąsiadów,
 • o gaszeniu światła w piwnicach oraz w korytarzach piwnicznych,
 • o zamykaniu drzwi wejściowych, czym ograniczymy możliwość przebywania osób postronnych w klatce schodowej,
 • o nie zastawianiu korytarzy klatkowych oraz przejść piwnicznych przez rowery, wózki, meble i itp.,
 • o zakazie palenia papierosów na klatkach schodowych, balkonach oraz w oknach,
 • o nie wyrzucaniu niedopałków papierosów, jedzenia, śmieci przez okna,
 • o zakazie naklejania na drzwi, gabloty oraz ściany reklam oraz ogłoszeń,
 • o segregacji odpadów na szkło, plastik, papier, odzież, gruz,
 • o sprzątaniu odchodów po zwierzętach domowych z chodników, trawników, itp.,
 • o zakazie wyprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw,
 • o sprzątaniu klatki schodowej według kolejności ustalonej z sąsiadami (nie dotyczy klatek sprzątanych przez firmę zewnętrzną,
 • o nie przechowywaniu materiałów łatwopalnych w piwnicach takich jak (oleje, paliwa, smary, farby, butle z gazem itp.).

Dofinansowanie wymiany okien

Zasady dofinansowania wymiany okien od roku 2024.

 1. Spółdzielnia dofinansowuje ze środków funduszu remontowego wymianę jednego okna w roku, lokatorom/właścicielom którzy otrzymali pisemną zgodę.
 2. Wymianę okna dokonuje lokator/właściciel na swój koszt w wyznaczonym terminie z zachowaniem dotychczasowego wyglądu okna i zewnętrznej elewacji.
 3. Częściowa refundacja poniesionych kosztów wymiany jednego okna następuje wg uśrednionych cen producentów okien z roku poprzedniego:
  • za pierwsze okno w mieszkaniu – 50%
  • za drugie i następne w mieszkaniu – 25%
 4. Ponowne dofinansowanie wymiany okna po upływie 10 lat od montażu.
 5. Wymiana okien dotyczy wyłącznie lokalu mieszkalnego bez względu na zmianę właściciela.
 6. Kwoty dofinansowania zawiera załącznik dostępny w biurze TSM.

Segregacja odpadów

Zarząd TSM przypomina, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta w Trzemesznie, miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującą od dnia 1 Marca 2020 roku wznosi 20 zł od osoby. Zgodnie w/w decyzją wszyscy mieszkańcy muszą segregować śmieci.

Prosimy o wrzucanie niżej wymienionych surowców do tego postawionych pojemników:

 • puste, odkręcone i zgniecione butelki: plastikowe (np PET), po środkach czystości, kosmetykach
 • nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików,
 • plastikowe opakowania, torebki, worki folie,
 • kartoniki po mleku lub sokach,
 • puszki po napojach i konserwach, folia aluminiowa, drobny złom,
 • puste odkręcone, zgniecione kartoniki po mleku i napojach (tetrapack) – są to opakowania wielomateriałowe
 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności (bez nakrętek)
 • butelki po napojach alkoholowych (bez nakrętek)
 • szklane opakowania po kosmetykach o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców
 • opakowania z papieru, karton, tektury (także falista),
 • gazety, czasopisma, ulotki, katalogi, książki, zeszyty,
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • torby i worki papierowe

BIO pojemnik brązowy (pozbawione opakowań)

 • nieprzetworzone odpadki warzywne i owocowe, w tym obierki, resztki jedzenia wyłącznie pochodzenia roślinnego,
 • odpady zielone: trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew, drobne gałęzie.

Zgoda na umieszczenie nazwiska na spisach

Administracja TSM informuje mieszkańców bloków, że związku ze zmianami o ochronie danych osobowych. Umieszczenie nazwisk na listach mieszkańców oraz domofonu wymaga podpisania zgody.

W związku z tym w Państwa skrzynkach znajduje się wzór oświadczenia. Można go również pobrać ze strony www.smtrzemeszno.pl (w zakładce druki do pobrania). Prosimy o podpisanie oraz dostarczeniu osobistym, listownym lub mailowym: kgzm@smtrzemeszno.pl do siedziby Spółdzielni w terminie do 29.03.2019r. W przypadku nie dostarczenia oświadczenia na listach będzie widniał tylko numer mieszkania.

E-BOK

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od dnia 05.05.2014 uruchomione zostało Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (E-BOK). Program umożliwia mieszkańcom podgląd stanu finansowego zajmowanego lokalu/garażu przez Internet. Dostęp jest możliwy po złożeniu wniosku, który można ściągnąć z działu druki do pobrania lub odebrać osobiście w biurze TSM. Usługa jest bezpłatna oraz nie obowiązkowa.

Osoby zainteresowane korzystaniem z ww. usługi uprzejmie prosimy o osobiste przybycie do biura Spółdzielni w godzinach otwarcia w celu otrzymania danych koniecznych do logowania w systemie E-BOK. Podczas zgłaszania wniosków prosimy o posiadanie wymyślonego przez siebie hasła dostępowego.